DMCA

SportsLiveStreams respekterer andres intellektuelle ejendom.

Hvis du mener, at dit ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten og er tilgængeligt på dette websted, kan du underrette vores copyrightagent, som beskrevet i Digital Millennium Copyright Act of 1998 (DMCA). For at din klage skal være gyldig i henhold til DMCA, skal du give følgende oplysninger, når du giver meddelelse om den påståede krænkelse af copyright:

  • En fysisk eller elektronisk signatur fra en person, der er autoriseret til at handle på vegne af ophavsretsejeren Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være krænket
  • Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller er genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes
  • Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at kontakte den klagende part, såsom en adresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, en elektronisk postadresse
  • En erklæring om, at den klagende part “i god tro mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ophavsretsejeren, dets agent eller loven”
  • En erklæring om, at “oplysningerne i underretningen er korrekte” og “under skadevold for skadedom er den klagende part bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ​​en eksklusiv ret, der angiveligt er krænket”

Ovenstående information skal indsendes som en skriftlig via kontaktformularen.